Loading...
 1. Voorbereiding en Planning

  Is uw idee/project technisch en financieel haalbaar? Middels een quickscan eventueel aangevuld met een businesscase komt er al snel meer duidelijkheid.

  In deze voorbereidingsfase beginnen we met een gedegen inventarisatie. Na deze inventarisatie checken we of bij uw project aan alle randvoorwaarde kan worden voldaan.

  Dit resulteert in pakket van eisen en mogelijkheden welk we in overleg met u omzetten in een projectplan. Dit plan is de basis voor de uitvraag naar de geschikte marktpartijen.

 2. De businesscase, financiering en subsidies

  Gedurende het gehele proces werken we met een businesscase. Regelmatig in het proces controleren we of deze nog voldoet aan uw verwachtingen en rendementseisen.

  Met onze ruime expertise kunnen wij u ook begeleiden bij het verkrijgen van een financiering. Dit kan via uw bank maar ook middels een lease of zelfs crowd-funding.

  Voor duurzame projecten zijn allerlei subsidies en fiscale voordelen beschikbaar. In hoeverre deze ook voor uw project van toepassing zijn, wordt in het advies opgenomen en in overleg met u door ons aangevraagd.

 3. Realisatie, afhandeling en beheer

  Op basis van de businesscase, het projectplan en de uitkomst van de uitvraag gaan we over tot de realisatie. Wij verzorgen de contracten en planning met de geselecteerde marktpartijen (installateurs, EPC’ers, loonwerkers en aannemers).

  We begeleiden en controleren de uitvoering, waarbij we ook de afstemming en administratieve afhandeling naar allerlei instanties (RVO, meetdienst, Verticer, Liander, bank, verzekeraar, keuringbedrijf, energiemaatschappij) voor u verzorgen.

  Als de installatie is opgeleverd, getest, gedocumenteerd, gekeurd en 100% goed is bevonden, kunnen wij deze ook voor u gaan beheren. Lees hier meer over deze onderhouds en monitoring diensten.